Kontakt

Solinianka Villas & Spa
ul. Solina 1A,
38-612 Solina,
(woj. podkarpackie)
Telefon:
+48 601 24 67 04
+48 22 751 14 18
info@solinianka.pl

Masa??e i zabiegi kosmetyczne w Solinie

Masa?? klasyczny - pobudza kr─???enie krwi, usprawnia kr─???enie limfatyczne, regeneruje tkanki, usprawnia metabolizm, likwiduje b??le mi─???ni i staw??w, poprawia wygl─?d sk??ry.
Ca??o??ciowy 230 PLN/ 50 minut  

Masa?? aromaterapeutyczny
- usuwa stres, zm─?czenie fizyczne i psychiczne daj─?c efekt relaksu i odpr─???enia. Relaksacyjny masa?? ca??ego cia??a wykonywany witaminowymi olejkami do masa??u z dodatkiem olejk??w eterycznych.
Ca??o??ciowy 230 PLN/ 50 minut  

Masa?? ba??k─? chi??sk─?
- modeluje sylwetk─?. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposob??w walki z cellulitem. Efektem jest j─?drniejsza i g??adsza sk??ra, redukcja cellulitu oraz szczuplejsza sylwetka.
Ca??o??ciowy 230 PLN/ 50 minut  

Masa?? gor─?cymi kamieniami -Zabieg ??─?czy w sobie oddzia??ywania zar??wno termoterapii, drena??u, akupresury, aromaterapii jak i masa??u szwedzkiego. Odpowiedni nastr??j wp??ywa koj─?co
na pacjenta, zmniejsza og??lne napi─?cie nerwowe.
Obszerno??─? oraz si??a bod??ca wp??ywaj─? na wytworzenie du??ej ilo??ci enkefaliny.

Ca??o??ciowy 230 PLN/ 50 minut

MASA?? GOR─?C─? CZEKOLAD─?
Prawdziwa naturalna czekolada ┬ápobudza zmys??y, dzia??a upi─?kszaj─?co, bo ziarna┬á
kakaowca zawieraj─? flawonoidy, kt??re neutralizuj─? przy??pieszaj─?ce starzenie wolne┬á
rodniki. Jest to masa??, kt??ry dzia??a zar??wno na psychik─? jak i cia??o, redukuje stres,
napi─?cie i zm─?czenie. Czekolada jest bogata w witaminy A, E, F,
mikroelementy – magnez, cynk, ??elazo. Redukuje nadmiar tkanki t??uszczowej
i zapewnia popraw─? nastroju.┬á
  Ca??o??ciowy 230 PLN / 50 minut

MASA?? CIEP?üYM ┬áMIODEM┬á
Masa?? ciep??ym miodem wzmacnia system odporno??ciowy usprawniaj─?c uk??ad┬á
krwiono??ny i limfatyczny, usuwa toksyny z organizmu, ??agodzi stany zapalne, oczyszcza
i regeneruje sk??r─?. ┬áSkutecznie niweluje b??le i napi─?cia ┬ánerwowe. G??─?boko relaksuj─?ce
techniki masa??u w po??─?czeniu ze s??odkim zapachem miodu poprawiaj─? samopoczucie,
relaksuj─? i przeciwdzia??aj─? bezsenno??ci.┬á
Ca??o??ciowy 230 PLN/ 50 minut 

Zamawianie masa??y: Telefon 501194390

┬áZABIEG SPA┬áNA D?üONIE REGENERUJ─?CO-WYG?üADZAJ─?CY -Poprawia elastyczno??─? nask??rka, odbudowuje p??aszcz hydrolipidowy, wyg??adza,┬ániweluje problem nadmiernej sucho??ci d??oni oraz poprawia kondycj─? paznokci.┬á
120 PLN / 30 minut

OD??YWCZY ZABIEG SPA NA STOPY -┬áOd??ywia sk??r─? i likwiduje zrogowacenia.
120 PLN / 30 minut

PEELINGI NA CIA?üO
Delikatny peeling o jedwabistej konsystencji doskonale oczyszcza i od??wie??a sk??r─? cia??a, przygotowuj─?c j─? do dalszych etap??w pachn─?cej piel─?gnacji. Kryszta??ki soli lub cukru ??agodnie z??uszczaj─? nask??rek pobudzaj─?c mikrokr─???enie a starannie dobrany zapach pozostawi cia??o od??wie??one i cudownie aromatyczne.┬á┬á┬á
180 PLN / 30 minut. 

ZABIEGI NA TWARZ DLA PA??:
Zabieg nawil??aj─?co-od??ywczy Hydra Rich
- rewolucyjny system bogatego nawil??ania przeznaczony dla ka??dego rodzaju sk??ry, w szczeg??lno??ci do cery silnie odwodnionej, wymagaj─?cej g??─?bokiego od??ywienia. Pozwala na uzyskanie skutecznego i d??ugotrwa??ego efektu nawil??ania sk??ry od wewn─?trz, na r????nych jej poziomach. Powoduje spektakularne wyg??adzenie zmarszczek oraz intensywne uj─?drnienie sk??ry.
230 PLN/60 minut

ZABIEG ALABASTROWA SK??RA - chroni ??cianki naczy?? krwiono??nych, przywracaj─?c im elastyczno??─? i zmniejszaj─?c ich przepuszczalno??─?. Reguluje cyrkulacj─? krwi w naczyniach w??osowatych oraz redukuje obrz─?ki i rumie?? sk??ry. ?üagodzi podra??nienia, zapewniaj─?c skuteczn─? ochron─? sk??ry przed czynnikami zewn─?trznymi zwi─?kszaj─?cymi krucho??─? naczy?? krwiono??nych. Zabieg alabastrowa sk??ra to profilaktyka w piel─?gnacji sk??ry z rozszerzonymi naczynkami.
230 PLN/60 minut
 

Uczta Dla Sk??ry┬á-┬áZabieg Od??ywczo-Nawil??aj─?cy z KawioremWskazania do zabiegu:┬ásk??ra sucha, wra??liwa, cera dojrza??a, wymagaj─?ca uj─?drnienia, dla kobiet i m─???czyzn, niedobory sk??adnik??w od??ywczych zwi─?za- nych ze starzeniem si─? sk??ry, zm─?czeniem i stresem.┬áDzia??anie:┬ánatychmiastowa poprawa napi─?cia i nawil??enia sk??ry, wyg??adzenie zmarszczek mimicznych i tych zwi─?zanych z wiekiem, uzupe??nienie niezb─?dnych minera????w, wspomaganie proces??w regeneracji nask??rka, wzmocnienie naturalnych funkcji ochronnych sk??ry, od??wie??enie i roz??wietlenie cery.
230 PLN / 60 minut

Wodospad z??ota-┬áEksluzywny zabieg nawil??aj─?co-uj─?drniaj─?cy:┬áWskazania do zabiegu:ka??dy rodzaj cery, cera wymagaj─?ca roz??wietlenia i uj─?drnienia, drobne zmarszczki strukturalne i mimiczne, jednorazowo jako zabieg „bankietowy”Dzia??anie:stymuluje produkcj─? kolagenu i elastyny, intensywnie nawil??a i zmi─?kcza nask??rek, poprawia g─?sto??─? i wzmacnia struktur─? sk??ry, sp??yca drobne zmarszczki, od??ywia i regeneruje, daje efekt roz??wietlonej, pe??nej blasku cery.
230 PLN / 60 minut

ESENCJA M?üODO??CI┬áZABIEG ANTI-AGING REWITALIZUJ─?CY KOM??RKI SK??RY-┬á┬á
z
PhytoCellTec™Argan┬áWskazania do zabiegu:┬áKa??dy rodzaj cery po 35 roku ??ycia, cera z objawami spadku elastyczno??ci i j─?drno??ci, ze zwi─?kszon─? sk??onno??ci─? do tworzenia si─? zmarszczek.┬áDzia??anie:┬áop????nia starzenie kom??rek sk??ry,┬áchroni kom??rki macierzyste sk??ry,┬ádzia??a przeciwzmarszczkowo,┬á┬áefektywnie redukuje zmarszczki,┬áwzmacnia funkcje ochronne sk??ry,┬ámocno regeneruje, nawil??a i od??ywia sk??r─?, wspomaga procesy mataboliczne na poziomie kom??rkowym,┬áwyra??nie uelastycznia,┬ázwalcza oznaki zm─?czenia sk??ry.
230 PLN / 60 minut
 

ZABIEGI NA TWARZ DLA PAN??W:

Zabieg nawil??aj─?co-energetyzuj─?cy dla aktywnych m─???czyzn - piel─?gnuje ka??dy rodzaj sk??ry m─???czyzn regularnie podra??nianej podczas golenia. Wywo??uje efekt silnego dotlenienia, rewitalizacji i od??ywienia. Poprzez silne dzia??anie antyoksydacyjne zapobiega efektowi starzenia si─? sk??ry.
230 PLN/ 60 minut
Zamawianie zabieg??w : Telefon 501194390

(Wirtualny Spacer )

Solinianka Villas & SPA zaprasza na zabiegi kosmetyczne do Soliny nad jeziorami w g??rach Bieszczadach !

www.facebook.com/Solinianka

 

 

 

 
Google+