Kontakt

Solinianka Villas & Spa
ul. Solina 1A,
38-612 Solina,
(woj. podkarpackie)
Telefon:
+48 601 24 67 04
+48 22 751 14 18
info@solinianka.pl

Atrakcje turystyczne w g??rach Bieszczadach!

W niezwyk??ym miejscu jakim jest Solina (Bieszczady) w kt??rym znajduje si─? Boutique Hotel Solinianka Villas & Spa , najcz─???ciej fotografowana atrakcja po zaporze w Solinie - oferuj─?cy - SPA , masa??e , zabiegi Ajurwedyjskie , komfortowe noclegi , restuaracj─? , bar, plac zabaw dla dzieci, Sal─? Bilardow─?, tenis sto??owy, pi??karzyki, aktywny odpoczynek a przede wszystkim mi??─? go??cinn─? obs??ug─?, obok ludzi ??yj─? wspania??e ptaki. ab─?dzie , S─? to nasi mile widziani go??cie z Europy P????nocnej. Zadomowi??y si─? blisko nas, tworz─?c swoje siedliska bobry. Widujemy je p??ywaj─?ce w naszym strumieniu. Z pobliskiego lasu zagl─?daj─? do nas te?? czasami pi─?kne, d??ugonogie sarny i salamandry .
Znajduj─? si─? tutaj tak??e:
1. Rezerwat przyrody "Nad Jeziorem Myczkowieckim"
2. Polana widokowa na g??rze Berdo z pi─?knym widokiem na Jezioro Myczkowieckie i rezerwat przyrody "Koziniec".
3. Kamienio??om z widokiem na okolic─? i wysokie Bieszczady.
4. Zapora w Solinie - elektrownia wodna, jeden z najwi─?kszych obiekt??w hydrotechnicznych w Europie. Zwiedzanie obiektu 5 m poni??ej poziomu dna Jeziora Soli??skiego (wi─?cej informacji www.solina.pl ).
5. Wypoczynek nad wod─? (atrakcje wodne) - rejsy statkami "Bia??ej floty", rowery wodne, aquazorbing, windsurfing, kursy nurkowania lub wyprawa wg??─?b jeziora z do??wiadczonym instruktorem (wi─?cej informacji www.atrakcjebieszczady.pl ).
6. Bieszczadzkie Centrum Nordic Walking w otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego - 19 tras.
7. Park zdrojowy w Pola??czyku Zdroju ze ??r??d??ami wody leczniczej.
8. Ekomuzeum w " Krainie bobr??w".
9. Konie - nauka jazdy dla pocz─?tkuj─?cych i zaawansowanych w o??rodku je??dzieckim "Eden" w Myczkowcach (wi─?cej informacji www.myczkowce.org.pl ) .
10. Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach (140 makiet najstarszych drewnianych ko??cio????w, cerkwi prawos??awnych, grekokatolickich z terenu po??udniowo-wschodniej Polski, S??owacji i Ukrainy w skali 1:25 ustawionych na 10 wzg??rzach).
11. Ogr??d biblijny w Myczkowcach.
12. ?üowiska na Jeziorze Soli??skim, Myczkowieckim i na wodach rzeki Sanu.
13. Atrakcje zimowe - narty i snowboardy Lesko-Ski (wi─?cej informacji www.lesko-ski.pl )

Atrakcje w dalszej okolicy :

1. Wycieczki po Bieszczdach z przewodnikiem dla grup i os??b indywidualnych (wi─?cej informacji www.przewodnik-bieszczady.pl )
2. Szlak ikon doliny Sanu, Szlak ikon doliny Os??awy, Szlak architektury drewnianej.
3. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - Skansen (wi─?cej informacji
www.skansen.sanok.pl )
4. Muzeum Przyrodnicze BdPN w Ustrzykach Dolnych (wi─?cej informacji
www.bdpn.pl )
5. Ekomuzeum "Trzy kultury" w Lutowiskach (wi─?cej informacji
www.trzykultury.org )
6. Rezerwat ??ubr??w w Mucznem, trasy widokowe dla odwiedzaj─?cych. Stylowa drewniana architektura nawi─?zuj─?ca stylem do dawnej ciesio??ki bojkowskiej.
7. Skansen archeologiczny "Karpacka Troja" w Trzcinicy k.Jas??a. Osada zakarpackiej kultury datowana na okres 1650-1350 p.n.e. (wi─?cej informacji
www.karpackatroja.pl )
8. Wycieczki na S??owacj─?, W─?gry i na Litw─? (wi─?cej informacji www.stefantours.pl )

9
. Medzilaborce, kt??re s─? znane przede wszystkim z galerii sztuki nowoczesnej, mieszcz─?cej si─? w miejscowym domu kultury, w kt??rej prezentowane s─? oryginalne prace s??ynnego Andy'ego Warhola oraz jego braci Paula i Jamesa. (Rodzina Warhol??w przed emigracj─? do USA mieszka??a we wsi Mikov??)
10. Ar??am??w , gdzie internowany by?? na pocz─?tku 1982 r. przewodnicz─?cy „Solidarno??ci” - Lech Wa??─?sa.
11.O kolice Soliny i Bieszczady to raj dla mi??o??nik??w w─?dkarstwa. Od wielu lat organizowane s─? na wodach Sanu zawody w─?dkarstwa Muchowego.
Werlas - Jest to dobre miejsce na spiningowanie z ????dki za drapie??nikami. Wo??kowyja i okolice - p??ytka woda i mo??na ??owi─? wszystkie gatunki ryb wyst─?puj─?cych w Bieszczadach. Zaw??z- p??ytka woda , dobre miejsce na drapie??niki, karpia, du??─? p??o─? i ma??e leszcze. Chrewt, Rajskie ,Hoczew i Olchowiec- pi─?kne widoki i bardzo du??o r????nych ryb.
12. Szlaki turystyczne do niezapomnianych pieszych w─?dr??wek po g??rach Bieszczad??w takich jak Tarnica, Po??onina Cary??ska, Po??onina Wetli??ska, Halicz, Bukowe Berdo, Smerek, Ma??a i Wielka Rawka oraz wiele innych.

13. Atrakcje zimowe - narty i snowboardy (wi─?cej informacji www.ustrzyki-narty.pl )
14 Atrakcje zimowe - wy??cigi psich zaprz─?g??w (wi─?cej informacji www.wkrainiewilka.eu )

Na ??yczenie Go??ci pomo??emy zarezerwowa─? wy??ej wymienione atrakcje w wybranym terminie.
(MAPA BIESZCZAD Z ATRAKCJAMI)

 
 
 

 


     
 


Google+